empty
 
 

08.06.202123:18:00UTC+00จีดีพีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.7% ในรอบไตรมาสของไตรมาสแรก

ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีนำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมาในฤดูกาลนี้เป็น 1.7% ในรอบไตรมาสของไตรมาสแรกในปี 2021 มันตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 1.% ที่เคยปรับตัวลงไปในช่วงสามเดือนก่อนหน้า (จากเดิม 1.2 เปอร์เซ็นต์) จีดีพีในรอบปีเพิ่มขึ้น 1.9% ตามการปรับตัวลง 1.1% ที่เคยหนุนตัวขึ้นมาแล้วแล้วในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า (จากเดิม 1.2 เปอร์เซ็นต์) รายได้รวมประชาชาติที่แท้จริง (real GNI) เพิ่มขึ้น 2.4% ในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.