empty
 
 

10.06.202100:11:00UTC+00ราคาผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพฤษภาคม

ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนำเสนอข้อมูลออกมาในวันพฤหัสบดีว่า ราคาผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพฤษภาคม มันออกมามากกว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5% และลดลงจาก 0.9% ในเดือนเมษายน ราคาผู้ผลิตในรอบปีสูงขึ้น 4.9% โดยขึ้นทำลายสถิติอีกครั้งที่ระดับ 4.5% และเพิ่มขึ้นจากระดับ 3.6% ในเดือนก่อนหน้านี้ ธนาคารกล่าวว่าราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนนี้และ 11.0% ในรอบปีของเดือนที่แล้ว ขณะที่ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 2.2% ในรอบเดือนและเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 25.4% ในรอบปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.