empty
 
 

10.06.202122:45:00UTC+00รายงานจาก BusinessNZ - ดัชนีการผลิตของนิวซีแลนด์เร่งตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม

การสำรวจล่าสุดจาก BusinessNZ นำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า ภาคการผลิตในประเทศนิวซีแลนด์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็วในเดือนพฤษภาคม โดยมีตัวเลขดัชนีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ที่ 58.6 มันเพิ่มขึ้นจากระดับ 58.3 จากที่เคยปรับตัวลงในเดือนเมษายน (จากเดิมอยู่ที่ 58.4) และเคลื่อนตัวขึ้นไปอยู่เหนือแนวเส้นขั้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งได้แยกการขยายตัวจากการหดตัวทางเรษฐกิจ ส่วนประกอบทั้งห้าส่วนยังคงอยู่ในการขยายตัวอย่างเช่นการผลิต (65.3), คำสั่งซื้อใหม่ (63.7), การส่งมอบ (53.5),สินค้าสำเร็จรูป (52.4) และการจ้างงาน (51.5) "กิจกรรมการผลิตทั่วโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีในเดือนพฤษภาคม" คุณ Catherine Beard กรรมการบริหาร BusinessNZ กล่าวว่า "อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ได้ทำให้เกิดแรงกดดันขาขึ้นต่อราคาวัตถุดิบในหลายประเทศ รวมทั้งนิวซีแลนด์ เนื่องจากความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามที่สรุปต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น"หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.