empty
 
 

18.07.202123:09:00UTC+00รายงานจาก BusinessNZ - ดัชนีบริการของนิวซีแลนด์เพิ่ม 58.6 ในัเดือนมิถุนายน

ภาคบริการของประเทศนิวซีแลนด์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและมีที่เร็วขึ้น การสำรวจล่าสุดจากสถาบัน BusinessNZ ออกมาวันจันทร์โดยที่แสดงตัวเลขประสิทธิภาพของดัชนีบริการว่าอยู่ใน Performance if Services Index ที่ 58.6 มันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 56.3 ในเดือนพฤษภาคมและเคลื่อนตัวขึ้นเหนือแนวเส้นแบ่งเขตขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งแยกการขยายตัวจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ จากองค์ประกอบต่างๆพบว่าคำสั่งซื้อใหม่ (66.1), กิจกรรม/การขาย (62.5), การจ้างงาน (56.5) และหุ้น (50.9) มีการขยายตัวเกิดขึ้นขณะที่การส่งมอบซัพพลายเออร์ (46.2) ยังคงอ่อนตัว คุณ Kirk Hope ผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน BusinessNZ กล่าวว่า "ขณะที่ตัวชี้วัดสำคัญแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่ดีเป็นอย่างมาก ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคล้ายคลึงกับการสำรวจของ PMI ที่เป็นการสำรวจที่เทียบเคียงกัน โดยยังแสดงถึงปัญหาการขาดแคลนพนักงาน/ทักษะและปัญหาด้านลอจิสติกส์ทั่วไปหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.