empty
 
 

19.07.202123:39:00UTC+00เงินเฟ้อโดยรวมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.2% ในรอบปีของเดือนมิถุนายน

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารนำเสนอข้อมูลออกมาในวันอังคารว่า ราคาผู้บริโภคโดยรวมของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.2% ในรอบปีของเดือนมิถุนายน มันออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์หลังจากการลดลงถึง 0.1% ในเดือนพฤษภาคม ราคาผู้บริโภคพื้นฐานซึ่งไม่รวมกับราคาอาหารที่ผันผวนเพิ่มขึ้นมา 0.2% ต่อปีเช่นกัน มันตรงกับการประมาณการหลังจากการเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.1 ในเดือนก่อนหน้านี้ ราคาด้านอาหาร,ที่อยู่อาศัยmเชื้อเพลิง,เฟอร์นิเจอร์,เครื่องนุ่งห่ม,การศึกษาและด้านนันทนาการปรับตัวสูงขึ้น มันปรับตัวลงต่ำกว่าเดิมในด้านการรักษาพยาบาลและการขนส่ง เมื่อเทียบกับในรอบรายเดือนของฤดูกาลนี้พบว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.3% และราคาผู้บริโภคหลักเพิ่มขึ้น 0.1%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.