empty
 
 

22.07.202107:12:00UTC+00ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศเนเธอร์แลนด์ลดไปในเดือนกรกฎาคม

ข้อมูลจากสำนักสถิติกลางออกมาในวันพฤหัสบดีว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศเนเธอร์แลนด์ลดลงไปในเดือนกรกฎาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมาเป็น -4 ในเดือนกรกฎาคมจากเดิมที่ระดับ -3 ในเดือนมิถุนายน ตัวเลขออกมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 20 ปีที่ -8 จุด ในบรรดาองค์ประกอบต่างๆ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นไปเป็น -10 ในเดือนกรกฎาคมจากเดิมที่ระดับ -12 ในเดือนมิถุนายน การประเมินสภาพเศรษฐกิจในอนาคตออกมาไปในเชิงบวกน้อยลง และความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอดีตเป็นลบน้อยลง ตัวบ่งชี้ความเต็มใจที่จะซื้อลดลงเป็นศูนย์ในเดือนกรกฎาคมจากเดิม 3 ในเดือนก่อนหน้า ข้อมูลอีกส่วนจากสำนักงานสถิติพบว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8.8% ต่อปีในเดือนพฤษภาคมหลังจากเพิ่มขึ้นไปเป็น 9.7% ในเดือนเมษายน หน่วยงานกล่าวว่าการเติบโตในเดือนเมษายนและพฤษภาคมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2020 ที่ต่ำมากเนื่องจากการล็อกดาวน์ครั้งแรกหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.