empty
 
 

22.07.202122:00:00UTC+00รายวานตัวเลข PMI ของประเทศออสเตรเลียในวันศุกร์

ประเทศออสเตรเลียจะพบรายงานของวันศุกร์เกี่ยวกับดัชนีการผลิต,การบริการและแบบคอมโพสิตจากสถาบัน Markit Economics ของเดือนกรกฎาคม โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพียงเล็กน้อย ตัวเลขในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 58.6, 56.0 และ 56.1 ตามลำดับ ประเทศสิงคโปร์จะนำเสนอตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายน โดยคาดการณ์ว่าอัตราโดยรวมจะอยู่ที่ระดับ 2.5% ในรอบปีโดยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 2.4% ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานสูงขึ้น 0.9% ต่อปีโดยเพิ่มขึ้นจาก 0.8% ในเดือนก่อนหน้านี้ ประเทศไต้หวันจะพบตัวเลขของเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีก โดยในเดือนพฤษภาคมผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 16.51% ในรอบปีและยอดการค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.8% ต่อปี ในที่สุดตลาดในประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันศุกร์เนื่องจากเป็นวันกีฬาและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.