empty
 
 

07.10.202123:48:00UTC+00การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นลดลง 3.0% ในรอบปีของเดือนสิงหาคม

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นนำเสนอข้อมูลในวันศุกร์ว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมลดไป 3.0% ในรอบปีโดยอยู่ที่ 266,638 เยน มันไม่ตรงกับการคาดการณ์ว่าจะลดลง 1.5% หลังจากการเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบเป็นรายเดือนพบว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนลดไป 3.9% ซึ่งไม่ตรงกับการคาดการณ์ว่าจะลดไป 2.0% อีกครั้งหลังจากที่ร่วงลงไปอยู่ที่ 0.9% ในเดือนก่อนหน้านี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนอยู่ที่ 555,009 เยนโดยเพิ่มขึ้น 5.4% จากปีก่อนหน้านี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.