empty
 
 

10.10.202122:01:00UTC+00รายงานข้อมูลคำสั่งซื้อเครือ่งมือจักรกลของประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์

วันจันทร์นี้ประเทศญี่ปุ่นจะออกตัวเลขการสั่งซื้อเครื่องมือจักรกลในเดือนกันยายน โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คำสั่งซื้อเครื่องมือจักรกลในเดือนสิงหาคมสูงขึ้น 86.2% ในรอบปี ประเทศอินโดนีเซียจะพบตัวเลขการค้าปลีกในเดือนสิงหาคม ยอดการขายในเดือนกรกฎาคมลดไป 2.9% ในรอบปี สุดท้ายตลาดในประเทศเกาหลีใต้ (วันฮันกึล) และไต้หวัน (วันประจำชาติ) ปิดให้บริการในวันจันทร์และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.