empty
 
 

14.10.202100:14:00UTC+00ราคาการส่งออกในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 20.2% ในรอบปีของเดือนกันยายน

ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีนำเสนอข้อมูลออกมาในวันพฤหัสบดีว่าราคาการส่งออกในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 20.2% ในรอบปีของเดือนกันยายน โดยเร่งตัวขึ้นจากเดิม 18.9% ในเดือนสิงหาคม ราคานำเข้าพุ่งขึ้น 26.8% ต่อปีในเดือนก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 22.4% ในเดือนก่อนหน้านี้ ในรอบเดือนพบว่าราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 1.0% และราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 2.4% ราคาส่งออกสำหรับสินค้าการเกษตรเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนนี้และ 12.8% ต่อปีขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนนี้และ 20.2% ในรอบปี ราคานำเข้าสำหรับวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 4.6% ในเดือนนี้และ 68.0% ในรอบปีขณะที่สินค้าขั้นกลางเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.8% ในเดือนนี้และ 21.6% ต่อปีและสินค้าทุนเพิ่มขึ้น 0.8% ในรอบเดือนและลดลง 0.3% ในรอบปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.