empty
 
 

25.10.202123:23:00UTC+00จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้ขึ้นมา 0.3% ในรอบไตรมาสของไตรมาสสาม

ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีนำเสนอการประมาณการล่วงหน้าออกมาในวันอังคารว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศของเกาหลีใต้ขยายตัวในฤดูกาลนี้ถึง 0.3% ในรอบไตรมาสของไตรมาสที่สามในปี 2021 มันไม่ตรงกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% และลดลงจากเดิม 0.8% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ เมื่อเทียบเป็นรอบปีจะพบว่าจีดีพีได้มีการเติบโตถึง 4.0% ซึ่งไม่ตรงกับการคาดการณ์อีกครั้งใน 4.2% และชะลอตัวลงมาจาก 6.0% ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้านี้ รายได้รวมในประเทศที่แท้จริงเพิ่มขึ้นอีกถึง 0.3% ในรอบไตรมาสและเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น 2.4% ในรอบปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.