empty
 
 

26.10.202106:38:00UTC+00ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ลดลงไปในเดือนกันยายน

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแสดงออกมาในวันอังคารว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ลดลงไปในเดือนกันยายน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 3.4% เมื่อเทียบเป็นรอบปีของเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 11.0% ในเดือนสิงหาคม การผลิตคาดการณ์ว่าจะลดลงไป 0.5% หากไม่รวมการผลิตด้านชีวการแพทย์จะพบว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 9.4% ต่อปีในเดือนกันยายน หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 13.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ เมื่อเทียบเป็นรอบเดือนจะพบว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดไป 2.8% ในเดือนกันยายนหลังจากเพิ่มขึ้น 5.6% ในเดือนก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 0.3% การผลิตด้านชีวการแพทย์ลดไป 35.9% ต่อปีในเดือนกันยายนและการผลิตทั่วไปลดไปอยู่ที่ 2.7% ขณะที่ด้านวิศวกรรมการขนส่งและวิศวกรรมความแม่นยำเพิ่มขึ้น 12.9% และ 30.2% ตามลำดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 12.4% และเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 4.9%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.