empty
 
 

17.11.202121:33:00UTC+00รายงานข้อมูลการตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซียในวันพฤหัสบดี

ธนาคารกลางของประเทศอินโดนีเซียจะสรุปการประชุมนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีนี้ จากนั้นจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธนาคารกลางคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานไว้ในระดับ 3.50% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (2.75 เปอร์เซ็นต์) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (4.25 เปอร์เซ็นต์) ก็คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ธนาคารกลางในประเทศฟิลิปปินส์จะสรุปการประชุมนโยบายการเงินและประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยออกมา คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบันที่ 2.00%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.