empty
 
 

22.11.202121:00:00UTC+00รายงานข้อมูล PMI ของประเทศออสเตรเลียในวันอังคาร

ประเทศออสเตรเลียจะพบรายงานของวันอังคารเกี่ยวกับดัชนีการผลิต,การบริการและแบบคอมโพสิตจากสถาบัน Markit Economics ในเดือนพฤศจิกายน โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพียงเล็กน้อย ตัวเลข PMI การผลิตอยู่ที่ 58.2 ในขณะที่ PMI การบริการอยู่ที่ 51.8 และแบบคอมโพสิตอยู่ที่ 52.1ในเดือนตุลาคม ประเทศสิงคโปร์จะออกตัวเลขราคาผู้บริโภคของเดือนตุลาคม โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.3% ในรอบปี โดยเร่งตัวขึ้นจาก 1.2% ในเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานปรับตัวสูงขึ้น 2.8% ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ ไต้หวันจะออกตัวเลขของเดือนตุลาคมเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดการค้าปลีก โดยในเดือนกันยายนนั้นผลผลิตเพิ่มขึ้น 12.24% ในรอบปี และยอดขายเพิ่มขึ้น 1.26% ต่อปี สุดท้ายตลาดในประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันอังคารเนื่องจากเป็นวันขอบคุณแรงงานและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.