empty
 
 

24.11.202123:37:00UTC+00ค่าใช้จ่านด้านทุนของภาคเอกชนในประเทศออสเตรเลียลด 2.2% ในไตรมาสสาม

สำนักงานสถิติแห่งประเทศออสเตรเลียนำเสนอข้อมูลออกมาในวันพฤหัสบดีว่าการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนในออสเตรเลียลดลงไป 2.2% ในรอบไตรมาสของไตรมาสที่ 3 ปี2021 โดยคิดเป็น 32.699พันล้านดอลลารออสเตรเลีย มันออกมาไม่ตรงกับการคาดการณ์ที่ประเมินว่าจะลดลงไป 2.0% ตามการปรับตัวขึ้นมา 4.4% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ ตัวเลข capex ในการก่อสร้างลดลง 0.2% ในรอบไตรมาสที่ 16,922 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหลังจากที่เพิ่มขึ้น 4.6% ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ตัวเลข capex ด้านเครื่องจักรในโรงงานลดลง 4.1% สู่ระดับ 15.777 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหลังจากเพิ่มขึ้น 4.3% ในช่วงสามเดือนก่อนนี้ การใช้จ่ายด้านทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น 12.9% ขณะที่ตัวเลข capex ด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 9.0% และตัวเลข capex ด้านเครื่องจักรในโรงงานเพิ่มขึ้น 17.4% ในรอบปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.