empty
 
 

26.11.202106:20:00UTC+00การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ขยายตัวในเดือนตุลาคม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึง 16.9% ในรอบปีของเดือนตุลาคม หลังจากที่ลดลงไปอยู่ที่ 2.2% ในเดือนกันยายน การผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปเป็น 4.5% หากไม่รวมการผลิตด้านชีวการแพทย์จะพบว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 9.4% ต่อปีในเดือนกันยายนหลังจากที่เพิ่มขึ้น 13.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมในรอบเดือนเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนตุลาคมหลังจากที่ปรับตัวลง 1.9% ในเดือนก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไป 0.5% การผลิตทางชีวการแพทย์เพิ่มขึ้น 56.1% ต่อปีในเดือนตุลาคมและการผลิตทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.8% วิศวกรรมการขนส่งและวิศวกรรมพรีซิชั่นเพิ่มขึ้น 35.3% และ 9.1% ตามลำดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปเป็น 6.5% และเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 15.3%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.