empty
 
 

30.11.202123:06:00UTC+00ประเทศเกาหลีใต้มีการเกินดุลทางการค้าถึง 3.09 พันล้านดอลลาร์

สำนักงานสถิติของประเทศเกาหลีนำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่า ประเทศเกาหลีใต้มีการเกินดุลทางการค้าถึง 3.09 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขออกมาเกินกว่าการคาดการณ์ที่ประเมินว่าจะมีการเกินดุลถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้นจากการเกินดุล 1.78 พันล้านดอลลาร์ที่ปรับตัวในเดือนตุลาคม (จากเดิม 1.69 พันล้านดอลลาร์) การส่งออกพุ่งขึ้น 32.1% ในรอบปี ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 27.7% และเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวขึ้นมายัง 24.1% ในเดือนก่อนหน้านี้ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 43.6% ต่อปี เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40.5% ตามการปรับตัวลงไปยัง 37.7% ในเดือนก่อนหน้านี้ (จากเดิม 37.8 เปอร์เซ็นต์)หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.