empty
 
 

30.11.202123:55:00UTC+00รายงานจาก Markit - ภาคการผลิตของประเทศมาเลเซียฟื้นตัวในเดือนพฤศจิกายน

การสำรวจล่าสุดจากสถาบัน Markit Economics นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่าภาคการผลิตในประเทศมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนในอัตราที่เร็วขึ้น โดยมีตัวเลข PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 52.3 ตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 52.2 ในเดือนตุลาคม และเคลื่อนตัวต่อไปเหนือแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งได้แยกการขยายตัวจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ การสำรวจทั้งผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ส่งสัญญาณถึงการขยายตัวเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน จากเดิมจะพบได้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดือนตุลาคมไปถึงช่วงที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน บริษัทต่างๆ รายงานว่าการยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด19 ได้กระตุ้นอุปสงค์และความเชื่อมั่นของลูกค้าในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่คำสั่งการส่งออกใหม่ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่อัตราการชะลอตัวลดน้อยลงจนอ่อนที่สุดในลำดับนี้ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.