empty
 
 

01.12.202100:05:00UTC+00รายงานจาก Markit - ภาคการผลิตของประเทศเวียดนามปรับตัวขึ้นตามกระแสในเดือนพฤศจิกายน

การสำรวจล่าสุดจากสถาบัน Markit Economics นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่าภาคการผลิตในประเทศเวียดนามขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน และเกิดขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าเดิม โดยมีตัวเลข PMI ภาคการผลิตที่ 52.2 มันเพิ่มขึ้นจาก 51.2 ในเดือนตุลาคม และขยับขึ้นอยู่เหนือแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งได้แยกการขยายตัวจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ คำสั่งใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน เนื่องจากการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการระบาดครั้งใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจึงสนับสนุนอุปสงค์ในภาคธุรกิจ นอกจากนี้อัตราการขยายตัวยังแข็งแกร่งและรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน คำสั่งการส่งออกใหม่ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากโควิด19 ยังคงจำกัดการค้าระหว่างประเทศ คำสั่งใหม่ที่สูงขึ้นและข้อจำกัดในระดับที่ต่ำกว่าเดิมที่เคยพบเมื่อต้นปีนี้ หมายความว่าผู้ผลิตสามารถขยายปริมาณการผลิตได้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.