empty
 
 

01.12.202122:08:00UTC+00จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.3% ในไตรมาสของไตรมาสสาม

ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีนำเสนอรายงานเบื้องต้นในวันพฤหัสบดีว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลนี้ที่ 0.3% ในรอบไตรมาสของไตรมาสที่สามในปี 2021 ตัวเลขออกมาตามการคาดการณ์และลดลงจากการเติบโตใน 0.8% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ จีดีพีในรอบปีพุ่งตัวขึ้น 4.0% เกือบไม่ตรงกับการประมาณการและชะลอตัวลงจาก 6.0% ในไตรมาสที่สอง รายได้รวมประชาชาติที่แท้จริง (GNI) ลดลง 0.7% ต่อไตรมาสในไตรมาสที่สาม แต่เพิ่มขึ้น 2.8% ต่อปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.