empty
 
 

02.12.202121:30:00UTC+00รายงานข้อมูลดัชนีการบริการของประเทศจีนในวันศุกร์

ประเทศจีนจะพบรายงานเกี่ยวกับดัชนีบริการและดัชนีแบบคอมโพสิตจาก Caixin ในวันศุกร์โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตัวเลขในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 53.8 และ 51.5 ตามลำดับ ประเทศสิงคโปร์จะออกตัวเลขของเดือนตุลาคมเกี่ยวกับการค้าปลีก โดยในเดือนกันยายนยอดการค้าเพิ่มขึ้น 6.0% ในรอบเดือนและ 6.6% ในรอบปี ประเทศไทยจะออกราคาผู้บริโภคของเดือนพฤศจิกายน โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.5% จากเดิมใน 2.38% ในเดือนตุลาคม ฮ่องกงและสิงคโปร์จะพบตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับตัวเลข PMI ของภาคเอกชนจาก Economics ตัวเลขในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 50.8 และ 52.3 ตามลำดับหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.