empty
 
 

02.12.202123:36:00UTC+00รายงานจาก Markit - ตัวเลข PMI ภาคบริการของประเทศสิงคโปร์ทรงตัวดีในเดือนพฤศจิกายน

การสำรวจล่าสุดจากสถาบัน Markit Economics ได้นำเสนอข้อมูลออกมาวันศุกร์ว่า ภาคเอกชนในประเทศสิงคโปร์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าจะชะลอตัวลงก็ตาม โดยมีตัวเลข PMI อยู่ที่ 52.0 ตัวเลข PMI ลดลงจาก 52.3 ในเดือนตุลาคมแม้ว่าจะยังคงอยู่เหนือแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งได้แยกการขยายตัวจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ ผลผลิตภาคเอกชนเพิ่มขึ้นไปเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายนและอยู่ในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สภาวะอุปสงค์ที่ดีขึ้นทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นในเดือนพฤศจิกายนตามที่ผู้ร่วมอภิปรายกล่าวไว้ หากมาเทียบกับแนวโน้มของการเปิดช่องทางการเดินทางที่ฉีดวัคซีน (VTLs) คำสั่งใหม่ยังคงเติบโตในอัตราที่แข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายน ตามการผ่อนคลายข้อจำกัดของโควิท19 ในประเทศสิงคโปร์อย่างค่อยเป็นค่อยไป การเติบโตของอุปสงค์จากต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอุปสงค์ทั่วโลกฟื้นตัวดีขึ้นแล้วหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.