empty
 
 

02.12.202123:45:00UTC+00รายงานจาก Markit - ตัวเลข PMI ภาคเอกชนของฮ่องกงเร่งตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

การสำรวจล่าสุดจากสถาบัน Markit Economics นำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่าภาคเอกชนในฮ่องกงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน และเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตัวเลข PMI อยู่ที่ 52.6 ตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นจาก 50.8 ในเดือนตุลาคม และเคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งได้แยกการขยายตัวจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ นับเป็นเดือนที่สิบติดต่อกันที่ภาคเอกชนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีการขยายตัในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม การขยายตัวของอุปสงค์และผลผลิตทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบสามเดือนที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 ที่อยู่ภายใต้การควบคุมในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนอุปสงค์และผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อุปสงค์จากต่างประเทศทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่และจากต่างประเทศโดยทั่วไปยังคงอ่อนแอ อย่างไรก็ตามอัตราการหดตัวเกิดขึ้นอย่างเร็วขึ้นในเดือนพฤศจิกายนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.