การ์ตูนและภาพวาดล้อเลียนของระบบพอร์ทัล Forex

นาย Trump เลื่อนระยะเวลาของการแบน Huawei  ออกไปอีก 90วัน

นาย Trump เลื่อนระยะเวลาของการแบน Huawei ออกไปอีก 90วัน

ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไร นาย Donald Trump ก็อาจดูมีเมตตา และใจดีได้ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนในการยืดระยะเวลาครั้งใหม่ กับทาง Huawei จึงทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนยังสามารถทำธุรกิจกับบริษัทในสหรัฐอเมริกาต่อไปได้อีกถึง 90 วัน ถึงแม้ว่ารายชื่อของบริษัทในอเมริกันที่ทางผู้ผลิตจีนสามารถร่วมมือด้วยนั้นมีจำนวนจำกัด แต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลย ในความเป็นจริงแล้วใบอนุญาตนี้เป็นข้อยกเว้นจากกฎข้อบังคับทั่วไป สถานการณ์ฉุกเฉินที่ประกาศจาก Donald Trump ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ทำเพื่อป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล และการสื่อสารของประเทศจากภัยคุกคามต่างประเทศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากมันกลายเป็นว่ามีการเลื่อนการบังคับใช้ข้อจำกัดออกไป ทาง Huawei ถูกขึ้นบัญชีดำเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของประเทศ ก็ยังคงใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นนี้ มันจึงเป็นผลมำให้ บริษัทของสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งยังคงสามารถจัดส่งวัสดุให้กับบริษัทของจีนด้วยผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเอง ซึ่งไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ

กลับ

See aslo

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.