การ์ตูนและภาพวาดล้อเลียนของระบบพอร์ทัล Forex

หนี้สหรัฐอเมริกาเริ่มไม่เป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักลงทุน

หนี้สหรัฐอเมริกาเริ่มไม่เป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักลงทุน

สถาบันสินเชื่อรายใหญ่ที่สุดขายหนี้สหรัฐอเมริกาออก เป็นที่น่าแปลกคือ การขายออกนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา อันที่จริงแล้วตลาดการเงินผ่านวงจรการซื้อ และการขาย อย่างไรก็ตามนักลงทุนทั่วโลกหลายคนยังคงไม่เต็มใจที่จะรวมพันธบัตรของสหรัฐลงไปในพอร์ตการลงทุน สิ่งน่าสนใจคือ ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศได้ซื้อสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ที่มีมูลค่า 49.47 พันล้านดอลลาร์มากกว่าที่พวกเขาขายออกไป ทางบริษัทด้านการลงทุน และธนาคารกลางทั่วโลกได้ลดการถือครองของพันธบัตรของสหรัฐอเมริกา พวกเขาได้ขายหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรที่มีมูลค่าสุทธิอยู่ที่ 34.32 พันล้านดอลลาร์ ประเทศญี่ปุ่นเคยเป็นเจ้าของหนี้สหรัฐอเมริการายใหญ่ที่สุด แต่ก็ได้ทิ้งพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าสูงถึง 20 พันล้านเหรียญ ประเทศจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการถือครองหลักทรัพย์ของตนเมื่อสองปีก่อนหน้านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการเป็นผู้นำในการต่อต้านสหรัฐอเมริกา มีการขายออกสูงขึ้นยังเกิดขึ้นต่อไป ทางประเทศรัสเซียไม่เคยเป็นเจ้าของหนี้สหรัฐอเมริกามาก่อน อย่างไรก็ตามยังปรับพอร์ตการลงทุน หลังจากที่มียอดการขายสินทรัพย์ออกไปอย่างมากเมื่อปีที่แล้ว ในปัจจุบันทางกรุงมอสโกได้ให้ความสนใจการซื้อพันธบัตรของตลาดหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริกาอย่างระมัดระวังตั้งแต่เดือนกันยายน ทุกวันนี้ประเทศอิสราเอลได้ระบการยอมรับว่าเป็นผู้ลงทุนหลักในตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางการขายออกอย่างมากในประเทศอื่นๆ อิสราเอลได้รวบรวมการถือครองหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนสูงสุด ตามกฎแล้วนักลงทุนหลายคนจะใช้ฟรีมาร์จิ้นสำหรับการซื้อทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

กลับ

See aslo

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.