Facebook
 
 

การ์ตูนและภาพวาดล้อเลียนของระบบพอร์ทัล Forex

การจู่โจมจากแฮคเกอร์ที่มากขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อรัฐบาลสหรัฐ

การจู่โจมจากแฮคเกอร์ที่มากขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อรัฐบาลสหรัฐ


อ้างอิงจากรายงานของ The New York Times ได้ระบุถึงเป้าหมายสำหรับการจู่โจมของแฮ็กเกอร์จำนวนมากได้เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าในการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่อาจมีเครือข่ายประมาณ 250 เครือข่ายที่ได้รับผลกระทบ

การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพบว่าเครือข่ายอย่างน้อยหลายสิบเครือข่ายตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์ ก่อนหน้านี้สันนิษฐานว่ามีเครือข่ายจำนวนมากกว่าเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการแฮ็กทางไซเบอร์ นิวยอร์กไทม์สระบุว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเตือนภัยล่วงหน้าทางไซเบอร์ที่กองบัญชาการไซเบอร์และหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติได้ใช้งานกลับไม่ตอบสนองต่อการแทรกแซงเช่นนี้ ที่จริงแล้วระบบไม่สามารถติดตามได้เมื่อการโจมตีทางไซเบอร์เริ่มต้นขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการแฮ็กเครือข่ายของรัฐบาลมีขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ คุณ William Barr อัยการสูงสุดกล่าวว่าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลสหรัฐน่าจะดำเนินการโดยรัสเซีย

คุณ Mike Pompeo รัฐมนตรีต่างประเทศยังเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นแฮกเกอร์ชาวรัสเซียที่อยู่เบื้องหลังการโจมตี อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ โดยกล่าวว่าระดับของการแฮ็กนั้นมีความเกินจริงไปอย่างมาก
กลับ

See aslo

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.