วิเคราะห์ทางเทคนิควิดีโอรายวัน | EUR / USD | 23 มิถุนายน 2017
บทวิเคราะห์การเคลื่อนไหวรายวันของคู่สกุลเงินยูโรและเยน (EUR/JPY) สำหรับวันที่ 21 มิถุนายน 2017
บทวิเคราะห์ทางการเคลื่อนไหวรายวันของคู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ( EUR/USD) สำหรับวันที่ 14 มิถุนายน 2017
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทางวิดีโอรายวัน | AUD / USD | 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับชมวิดีโอเพิ่มเติม