Tek tıkla işlem kompleksinin ana özellikleri

Tek tıkla işlem kompleksi, farklı tür işlem operasyonlarının yürütülme sürecini mükemmelleştiren bir araçtır. Tek Tıkla İşlem optimizasyon fonksiyonu, bir dizi (alım/satım) işlemin “tek tıkla” gerçekleşmesini sağlar.

Tek tıkla işlem kompleksinde otomatik bir işlem robotu, bir fonksiyon kütüphanesi ve işlem robotuyla bağlantı sağlayan bir ara yüz programı bulunur. Ana çalışma hedefi, ara yüz programının gönderdiği emirlerin yerine getirilmesidir.

Program kendiliğinden 6 otomatik ve bağımsız işlem penceresi açar. Bunlardan her biri, farklı ticari araçlarla işlem yapılmasına olanak sağlar. “Tek tıkla işlem kompleksi”nin ilk açılışında yapılmamışsa, yeni bir grafik penceresinde, pencere ayarlarıyla işlem araçlarını seçebilirsiniz.

Tek tıkla işlemin başlatılması

İlk kompleks, (InstaForex web sitesinden) yüklenip, terminale kurulup etkinleştirildikten sonra otomatik olarak açılacaktır.

Tek tıkla işlemin yeni kopyalarını (diğer grafik pencerelerinde) başlatmak istiyorsanız, o zaman, denetim programını (advisor) açarak etkinleştirme için «IFX Tek tıkla işlem» denetim programını “navigatörden” grafik penceresine götürmek gerekip gerekmediğine bakar ona göre hareket edersiniz:

etkinleştirmelerde ayar penceresi görülmeyecektir. Buradan, Tek tıkla işlem için istediğiniz ticari aracı seçebilirsiniz (en fazla 6):

Her işlem penceresinde aşağıda görülen 6 araçtan istediğinizi seçebilirsiniz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra “uyarla” (“Adapt”) butonuna basınız. Sunucudan tüm gerekli bilgiler ulaşır ulaşmaz kompleks çalışmaya hazırdır:

Not: Denetim programlarının etkinlik durumu önemli değildir. Yani, kompleksin çalışması, denetim programlarının etkin olup olmamasına (butonun açık veya kapalı olmasına) bağlı değildir.

Pencere referans ayarları

Programda herhangi bir zamanda ayarlar penceresini açmak isterseniz, 6 pencereden herhangi biri üzerinde farenin sağ tuşunu tıklamanız ve açılır mönüden “ayarları” seçmeniz yeterlidir. Bundan sonra, işlem pencereleri otomatik olarak kapanacak ve ayarlar penceresi etkinleşecektir.

Çalışma esnasında işlem aracı değiştirileceği zaman ayarlar penceresine başvurmak gereklidir.

Unutmayın, terminali açtığınızda Tek tıkla işlem kompleksi, otomatik olarak ayarlar penceresini göstermeden açılacaktır.

Tek tıkla işlem kompleksinin kapatılması

Kompleks üç şekilde kapatılabilir:

 • Ayarlar kaydedilmeden tam kapama. Kompleksi, bir grafik üzerinde ayarlar kaydedilmeden tam olarak kapatmak için, grafikteki denetim programı iptal edilmelidir (grafikte sağı tıklayınız, /denetim programları/sil). Bunun yanı sıra, sadece grafik penceresini kapatmanız yeterlidir.
 • Tek Tıkla İşlem Kompleksinin, ayarlar kapatılmadan geçici olarak kapatılması.

  Kompleksi sadece (ayarları kaydetmeden) bir süreliğine kapatmanız gerektiğinde geçici kapama kolaylık sağlar. Ancak, terminal tekrar açıldığında kompleksin otomatik olarak açılabilmesi için aktif ayarlar penceresi gerekecektir. Bunun için, Tek tıkla işlem kompleksinin ilk ticari penceresinde "X"e basılmalı yada herhangi bir işlem penceresinde sağı tıklayarak “uygulamayı kapat” seçeneği seçilmelidir.

 • Tek Tıkla İşlem Kompleksinin, terminal kapanırken tüm ayarlar kaydedilerek kapatılması. Terminal kapanırken aynı anda Tek tıkla işlem kompleksinin mevcut ayarları da kaydedilecektir. Dolayısıyla, terminal tekrar açıldığında kompleksin ayarları kaydedilmiş olacak ve ayarlar penceresi otomatik olarak görünmeyecektir.

Kompleksin üçüncü bir yolla kapatılmasındaysa, tek tıkla işlem, aşağıdaki ayarları kaydeder (ve terminal tekrar açıldığında uygun bir şekilde geri getirir):

 • ara yüz programında tüm ticari pencere sembolleri
 • ara yüz programında tüm ticari pencere çalışma lotları
 • pencerelerin birbirlerine göre karşılıklı düzenlemesi (X ve Y koordinatlarında)
 • pencerelerin birbirlerine göre karşılıklı düzenlemesi (Z koordinatında)
 • hangi işlem pencerelerinin etkin olduğuna dair bilgi.

Bu seçeneklerden bazıları, talimatlarda daha sonra açıklanacaktır

Tek tıkla işlem kompleksinin yararları

Tek tıkla işlem kompleksinin temel seçenekleri:

 • Belirli bir kullanıcı/hacimle ticari işlemlerin (alım/satım) gerçekleştirilmesi.
 • İşlem sonuçlarının takip edilebilmesi. Bir işlem sırasında hata oluşmuşsa, bilgi penceresinde (al/sat butonuna basıldığı anda işlem penceresinin üzerinde etkinleşir) hatalıya veriye dikkatiniz çekilecektir.
 • Kullandığınız araçların güncel alım satım fiyatlarının sürekli görüntülenmesi. Güncel (o anda mevcut) fiyatlar, işlem açılış butonlarında gösterilirler: alış butonu üzerinde satış ve satış butonu üzerinde alış fiyatı bulunması sayesinde, düşündüğünüz işlemi hangi fiyata gerçekleştirebileceğinizi görebilirsiniz.
 • Son fiyat değişim dinamiklerinin görüntülenmesi (yani bir öncekine göre artan yada düşen son fiyat). Tek tuşla işlem kompleksinin her penceresinin sağ üst kısmında bir ok göreceksiniz. Ok yukarı doğruysa fiyat artmıştır, ok aşağı doğruysa fiyat düşmüştür.
 • Grafik penceresinde program pencerelerinin serbestçe konumlandırılması. Bir grafik penceresinde bulunan tüm ticari işlem pencereleri kolayca taşınabilirler. Taşıma standart yolla yapılır, yani, farenin sol tuşuna basarak basılı tutma yoluyla yapılır. Pencerelerden birini öne çıkarmak istediğinizde o pencere üzerinde tıklamanız yeterlidir.
 • Tek tuşla işlem kompleksinin bazı pencerelerinin kapatılması. Bir işlem penceresini kapatmak istediğinizde, farenin sağ tuşuna basınız ve açılır mönüden “pencereyi kapat” seçeneğini seçiniz. Programın tüm pencerelerine tekrar erişmek için, ayarlar kaydedilmeden kapatılmalı ve sonra grafik penceresinden «IFX tek tuşla işlem» denetim programı tekrar bağlanmalıdır.
 • Tek tuşla işlem kompleksinin birçok grafik kopyasında bağımsız ayar yapma ve yapılan ayarların kaydedilmesi. Tüm kullanıcı ayarları (işlem pencerelerinin sürüklenmesi, lot ayarları, işlem araçları seçimi vb) sadece tek tuşla işlemin o kopyasının açıldığı grafik penceresinde uygulanabilir.

Kullanım sınırlamaları

Tek tuşla işlem kompleksi, sadece InstaForex şirketinin işlem terminalinde çalışır. Tek tuşla işlem kompleksinin, diğer şirketlerin terminallerinde çalışması imkansızdır veya beklenmedik etkilere yol açabilir.

Tek tıkla işlem kompleksini yasadışı kopyalama girişimlerinin ve programı kullanmanın sonuçları, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Tek tıkla işlemin doğru işletim koşulları

Kompleks, (InstaForex şirketinin web sitesinden terminale yüklenmeden) elle bir işlem terminaline bağlanmışsa, tek tıkla işlem kompleksinin doğru çalışması için kullanıcı, aşağıdaki terminal ayarlarını kontrol etmelidir.

İşlem terminal ayarı, aşağıdaki seçeneklerin etkinleştirilmesini içerir:

Servis/Ayarlar/Denetim programları/İşleme izin ver" ve "Servis/Ayarlar/Denetim programları/ DLL Import izin ver"

Yukarıda belirtilen koşullar sağlanmadan, kompleksin doğru çalışması imkansızdır.

Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000