Đây là cách dễ dàng để bạn có thể tăng tiền gửi của mình:

Bước 1: Đăng kí một tài khoản giao dịch trực tiếp

Để nhận tiền thưởng, bạn nên mở một tài khoản InstaForex trực tiếp tại

Bước 2: Cung cấp thêm tài khoản giao dịch

Tiền thưởng 250% sẽ được tính sau khi bạn tái kí gửi thêm vào tài khoản của mình bằng cách sử dụng bất kì phương thức thanh toán thuận lợi nào .

Bước 3: Đăng kí nhận thưởng

Sau khi bạn đăng kí một tài khoản trực tiếp, bạn sẽ nhận được yêu cầu điền vào đơn đăng kí nhận thưởng, tại đó bạn nên liệt kê cụ thể những thông tin về tài khoản giao dịch của mình. Tiền thưởng 250% sẽ được kí gửi tự động. Chương trình chỉ áp dụng cho những tài khoản đã hoàn thành mức xác minh tài khoản thứ 2.

Bước 4: Quy định sử dụng tiền thưởng

Tiền thưởng 250% chỉ được rút sau khi đóng giao dịch mua hoặc bán với khối lượng X*3 lần rút, với X là tổng số tiền thưởng nhận được. Bạn có thể rút lợi nhuận được thực hiện với sự giúp đỡ của các khoản tiền thưởng không giới hạn.

Hoạt động giao dịch của bạn trên thị trường ngoại hối có thể thành công ngay từ bước đầu tiên!
InstaForex sẽ tăng vốn ban đầu của bạn lên đến 250%!

The use of this bonus is restricted, so please carefully read the Bonus Agreement before accepting its terms. The Company recommends using bonuses of older types for trading.


Bạn cũng có cơ hội nhận được các khoản tiền thưởng khác:

250% tiền thưởng
Sự thu hồi lợi nhuận Đã cho phép
Xác minh Mức thứ hai
Số tiền thưởng tối đa Dựa trên cá nhân
Nguyên tắc ghi vào bên có Chỉ dành cho tiền gửi đầu tiên
Các tiền thưởng tương thích Không có
Sự sẵn sàng để dùng đối với các khách hàng mới Sẵn sàng
Sự sẵn sàng để dùng đối với các chủ sở hữu nhiều tài khoản Nếu một người đã có các tài khoản được mở trước đó để nhận được tiền thưởng, người đó cần phải có phiếu thăm của một trong những tài khoản đó với con số tương đương với khoản tiền thưởng và bổ sung vào tài khoản mới được mở.
Phiếu thăm thu hồi tiền thưởng  X*3 Phiếu thăm InstaForex, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận
Đòn bẫy tối đa 1:200
Đầu tư PAMM Không sẵn sàng
Giao dịch quyền chọn Không sẵn sàng
Dừng 100%

Thỏa thuận tiền thưởng 250%

Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000