Đăng ký làm người sử dụng tại trang thông tin MT5.com sẽ cho phép hiển thị tài khoản trong phần quản lý và trang web chính thức của InstaForex – forex.com – mà không cần tham gia vào hệ thống PAMM. Dưới một tên đăng nhập trên cổng thông tin quốc tế MT5.com, bạn sẽ có thể đặt cùng lúc vài tài khoản trong phần quản lý.

Cách ghi tên vào phần quản lý trên website chính thức của Công ty InstaForex nhanh nhất và đơn giản nhất là đăng ký chuyển phát trên website này, bạn có thể thấy dưới đây.


Lựa chọn phương pháp thêm tài khoản vào bảng quản lý


Đăng kí trong
hệ thống PAMM
Đăng kí trong
cổng thông tin MT5.com
Đăng kí trong
InstaForex.com


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.