Facebook
 
 

Chuyển đổi tiền tệ

#CL.F
52.06 USD
18 Jan 2021 10:13
Thay đổi giá (% chg)
$0.01
(0.02%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$52.12
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$53.76
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$52.37
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$51.82
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$53.94
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$33.85

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.