Facebook
 
 

#CTN21 (Cotton, Jul 2021). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

#CTN21
85.89 USD
22 Apr 2021 21:17
Thay đổi giá (% chg)
$-0.07
(-0.08%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$86.1
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$85.12
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$87.15
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$85.54
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$87.15
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$82.67

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.