#CTV21 (Cotton, Oct 2021). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

#CTV21
87.99 USD
06 May 2021 18:57
Thay đổi giá (% chg)
$0.07
(0.08%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$86.94
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$86.38
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$88.41
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$86.8
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$88.76
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$86.52

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.