empty
 
 
#CTZ21 Cotton, Dec 2021
Latest price $117.95 22 Nov 2021 21:19
Price change $0.07 (0.06%)
Traders' feedback
BUYING 50% SELLING 50%
 
nov
22
mo
nov
23
tu
nov
24
we
nov
25
th
nov
26
fr
nov
27
sa
nov
28
su
nov
29
mo
nov
30
tu
dec
01
we
dec
02
th
dec
03
fr
dec
04
sa
dec
05
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.