empty
 
 

Chuyển đổi tiền tệ

#DWDP (DOWDUPONT INC)
51.79 USD
03 Feb 2020 22:59
Thay đổi giá (% chg)
$-0.02
(-0.04%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$51.79
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$51.79
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$51.79
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$51.79
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$51.79
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$51.79

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.