#GCQ20 (Futures Gold, Aug 2020). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

#GCQ20
1968.5 USD
31 Jul 2020 23:45
Thay đổi giá (% chg)
$-1.5
(-0.08%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$1947
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$1963.5
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$1976
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$1946.5
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$1976
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$1637.5

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.