Facebook
 
 

#QMQ20 (miNY Crude Oil, Aug 2020). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

#QMQ20
40.68 USD
20 Jul 2020 21:29
Thay đổi giá (% chg)
$-0.03
(-0.07%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$40.59
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$40.71
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$40.86
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$39.78
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$41.58
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$22.89

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.