empty
 
 

#ZMN21 (Futures Soybean Meal, Jul 2021). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

#ZMN21
354.1 USD
24 Jun 2021 03:50
Thay đổi giá (% chg)
$0.1
(0.0%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$361.8
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$371.3
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$354.8
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$353.7
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$375.1
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$353.7
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.