empty
 
 

Điều kiện và điều khoản của cuộc thi Lựa chọn 1 triệu

I. Những quy dịnh chung

 • 1. Tên của cuộc thi là Lựa chọn 1 triệu (dưới đây gọi tắt là "Cuộc thi").

  2. Cuộc thi được tổ chức bởi tập đoàn InstaFintech (dưới đây gọi tắt là "Nhà tổ chức").

  3. Cuộc thi được tổ chức mỗi tuần từ 00:00 ngày thứ Hai đến 23:59:59 ngày thứ Sáu.

  4. Giải thưởng 1500$ cho mỗi vòng và được chia cho những người chiến thắng như sau:

  • - Giải 1 - USD 500;
   -Giải 2 - USD 400;
   - Giải 3 - USD 300;
   - Giải 4- USD 200;
   - Giải 5 - USD 100.

  Các khoản tiền thưởng không thể rút ra. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào có được từ số tiền thưởng thì có thể rút ra.

  5. Bạn có thể đăng kí cho cuộc thi kế tiếp trong thời gian diễn ra cuộc thi hiện tại. Hạn chót là trước 1 tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu.

  6. Dữ liệu kết quả được ghi nhận vào lúc 12:00 (GMT+3) ngày thứ Bảy.

II. Đối tượng tham dự

 • 1. Chủ tài khoản giao dịch của Công ty InstaForex có thể tham gia cuộc thi (dưới đây gọi tắt là "người tham gia").

  2. Cuộc thi chỉ dành cho những khách hàng trên 18 tuổi.

  3. Mỗi người tham gia phải đăng ký mới cho mỗi vòng trên trang web của nhà tổ chức.

  4. Mỗi người tham gia được mở một tài khoản DEMO mới cho mỗi cuộc thi.

  5. Người tham gia đồng ý cung cấp thông tin chính xác bao gồm tên đầy đủ giống với chứng minh thư và địa chỉ email xác thực.

  6. Trong trường hợp phát hiện hai hoặc nhiều tài khoản cùng hoạt động trong một địa chỉ IP, Nhà tổ chức có quyền loại người tham gia đó. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng GPRS và 3G .

  7. Ban tổ chức có quyền từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào mà không giải thích lý do hoặc loại bất cứ người tham gia nào trong quá trình diễn ra cuộc thi hoặc sau khi cuộc thi kết thúc. Lý do của bị loại có thể bao gồm việc mở một giao dịch lớn đối lập với những order của các cặp tiền tệ trong những tài khoản giao dịch khác nhau cùng một lúc, cũng như sử dụng những kẽ hở trong dòng chảy giá nhằm bảo đảm lợi nhuận cho mình.

  8. Đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia phải chấp nhận tất cả các hạn chế và các quy tắc của cuộc thi.

  9. Sự tham gia của những người thân trong cùng một cuộc thi là bị cấm. Nếu các dữ liệu đăng ký tài khoản của thí sinh trùng với một trong những thí sinh khác, Nhà tổ chức có quyền loại bạn ra khỏi cuộc thi

III. Điều kiện giao dịch

 • 1. Sau khi hoàn thành các bước đăng kí, người chơi được mở một tài khoản demo.

  2. Điểm số ban đầu của người tham gia là 1000 điểm.

  3. Những người tham gia có thể mua hoặc chọn bất kỳ công cụ nào được cung cấp. Những người tham gia có thể đặt thời gian mở và đóng giao dịch cho các lựa chọn. Sàn giao dịch MetaTrader không được sử dụng: giao dịch được thực hiện trong Tủ của người tham gia.

  4. Dưới đây là danh sách các công cụ giao dịch:

  • - EUR/USD
   - GBP/USD
   - USD/JPY
   - USD/CHF
   - USD/CAD
   - GBP/JPY
   - EUR/JPY
   - GBP/CHF
   - EUR/GBP
   - GOLD
   - SILVER

  5. Một lựa chọn phải được thiết lập tối thiểu 1 phút trước thời gian thực hiện của nó.

  6. Thời gian để cài đặt lựa chọn mở và đóng là 10 phút.

  7. Những người tham gia chỉ có thể cài đặt một tùy chọn cho mỗi công cụ giao dịch trong khoảng thời gian 24 giờ.

  8. Người chơi nhận được 10 điểm cho mỗi giao dịch đóng cửa thành công và mất 10 điểm cho mỗi giao dịch thua lỗ.

  9.Trong trường hợp giá mở cửa của một lựa chọn bằng giá đóng cửa của một lựa chọn, nó được coi như là giao dịch thua lỗ, và người chơi sẽ bị trừ 10 điểm.

IV. Quy định Công bố kết quả

 • 1. Điểm của người tham gia được cập nhật trên trang web của nhà tổ chức trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

  2. Thông tin về nơi cư trú của người tham gia có thể được công bố.

  3. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trong thời gian 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và hoàn thành tất cả các thủ tục kiểm tra

V. Xác định người chiến thắng

 • 1. Người tham gia có điểm số cao nhất sẽ là người chiến thắng.

  2. Trong trường hợp có 2 người tham gia cùng có một mức điểm như nhau thì nhà tổ chức sẽ là người quyết định ai sẽ là người thắng cuộc.

  3. Những người chiến thắng của cuộc thi phải đồng ý để công bố tên.

  4. Người tham gia được phép giành được một giải thưởng trong vòng một tháng. Trong trường hợp người tham gia giành được hơn một giải thưởng trong một tháng, tài khoản của người đó sẽ bị loại khỏi cuộc thi và vị trí giải thưởng sẽ bị hạ xuống.

  5. Trong suốt cuộc thi và cả sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức có quyền loại bất kì người tham gia nào mà không cần thông báo lý do nếu phát hiện những bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho thấy có sự gian lận nhằm giành được giải thưởng.

VI. Nhận giải thưởng

 • 1. Những người chiến thắng nên mở tài khoản và xác minh tài khoản giao dịch trực tiếp của mình trong vòng 30 ngày sau khi công bố kết quả.

  2. Các quỹ giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch trực tiếp đã được xác minh và được mở bởi người chiến thắng.

  3. Người chiến thắng phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản được mở bởi ban tổ chức của cuộc thi nằm trong phạm vi của thỏa thuận và quy định của tập đoàn InstaFintech.

  4. Các khoản tiền thưởng không thể được rút ra. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào có được từ số tiền thưởng thì có thể rút ra.

  5. Ban tổ chức có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng đã được thông báo là không hợp lệ hoặc hủy giải thưởng khi có những bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các hoạt động gian lận nhằm đoạt được giải thưởng

  6. Tài khoản giao dịch sẽ được tắt tự động khi có lệnh rút tiền. Ứng dụng này nhằm đảm bảo sự cân bằng và số tiền tự do phù hợp với số tiền của quỹ có sẵn để rút

  7. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

  8. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

VII. Ngôn ngữ

 • 1. Những quy tắc được thể hiện dưới ngôn ngữ chính là tiếng anh..

  2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc trong một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản dịch của các quy tắc chỉ cung cấp thông tin đơn thuần.

  3. Trong trường hợp các bài đọc biến thể là bản dịch và các quy tắc thì ở dạng tiếng Anh, thì các quy tắc trong tiếng Anh được coi là một bản tham khảo tiêu chuẩn

Tủ người tham gia

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.