empty
 
 

24.04.201508:41:00UTC+00Đơn đặt hàng hóa lâu bên Mỹ tăng vọt nhiều hơn dự báo trong tháng 3

Đơn đặt hàng mới cho sản xuất hàng hóa lâu bền Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 3, theo một báo cáo của Bộ Thương mại ngày thứ sáu, mặc dù sự tăng vọt này chủ yếu là do sức mạnh trong lĩnh vực vận chuyển dễ biến động. Báo cáo đã cho biết đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền đã tăng lên 4,0% trong tháng 3 sau khi sụt giảm 1,4% trong tháng 2. Các nhà kinh tế đã dự kiến các đơn đặt hàng tăng nhẹ 0,5%. Tuy nhiên, ngoại trừ một sự tăng vọt 13,5% trong đơn đặt hàng cho các thiết bị giao thông vận tải, các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền thực tế đã giảm 0,2% trong tháng 3 so với mức giảm 1,3% trong tháng trước đó. Đơn đặt hàng xuất khẩu vận tải đã được dự kiến sẽ tăng 0,3%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.