12.01.201723:00:00UTC+00Xuất khẩu của Trung Quốc giảm nhiều hơn đã dự đoán trong tháng 12

Xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong tháng 12, số liệu từ báo cáo Tổng cục Hải quan đã cho thấy vào thứ sáu. Xuất khẩu đã giảm 6,1 phần trăm so với năm cùng kỳ vào tháng 12, vượt các dự báo kinh tế cho mức giảm 4,0 phần trăm. Đồng thời, nhập khẩu đã tăng 3,1 phần trăm mỗi năm vào tháng 12, ngay trên mức tăng lên 3,0 phần trăm đã dự kiến của các nhà kinh tế. Thặng dư thương mại có thể nhìn thấy trong nước đã đạt 40.82 tỉ USD trong tháng 12. Thặng dư được dự kiến trong tháng là 47.55 tỷ USD. Trong cả năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu đã giảm 7,7 phần trăm so với năm ngoái và nhập khẩu đã giảm xuống 5,5 phần trăm.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.