Facebook
 
 

27.04.201805:24:00UTC+00Niềm tin kinh tế của khu vực đồng Euro duy trì ổn định trong tháng tư

Tâm lý kinh tế trong khu vực đồng euro vẫn ổn định trong tháng 4, dữ liệu khảo sát từ Ủy ban châu Âu cho thấy vào hôm thứ sáu. Chỉ số tâm lý kinh tế giữ vững ở mức 112.7 trong tháng tư. Điểm số này đã được dự báo sẽ giảm xuống 112.0. Trong số các thành phần, chỉ số niềm tin tiêu dùng ở mức 0.4 so với 0.1 trong tháng trước. Số liệu này phù hợp với ước tính. Tương tự, chỉ số niềm tin công nghiệp tăng nhẹ lên mức 7.1 trong tháng 4 so với 7.0 của tháng trước. Trong khi đó, chỉ số tâm lý dịch vụ giảm xuống 14.9 từ mức 15.9. Một cuộc khảo sát khác cho thấy chỉ số niềm tin kinh doanh vẫn không thay đổi trong tháng tư. Điểm số của chỉ số là 1.35 so với 1.44 vào tháng ba. Đánh giá của người quản lý về quá trình sản xuất trong quá khứ và tổng đơn đặt hàng đã trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, kỳ vọng sản xuất của các nhà quản lý đã cải thiện đáng kể. Chỉ có đánh giá của họ về các cổ phiếu thành phẩm hầu như không thay đổi.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.