24.07.201804:30:00UTC+00Tâm lý kinh tế của Czech ở mức thấp nhất trong 11 tháng

Niềm tin kinh tế của Czech suy yếu trong tháng 7 xuống mức thấp nhất trong gần một năm, số liệu điều tra từ Văn phòng Thống kê Czech cho thấy vào hôm thứ ba. Chỉ số tâm lý kinh tế đã giảm xuống mức 14.2 trong tháng 7 từ 15.7 trong tháng sáu. Hơn nữa, đây là điểm số thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, khi nó đánh dấu mức 14.1. Chỉ số niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng là 9.3 trong tháng 7 từ mức 10.5 vào một tháng trước. Cuộc khảo sát cho thấy người tiêu dùng lo sợ hơn về sự sụt giảm trong tình hình kinh tế chung trong 12 tháng tới, trong khi lo ngại về tình hình tài chính của họ vẫn không đổi. Chỉ số niềm tin kinh doanh đã giảm xuống còn 15.4 trong tháng 7 từ 17.0 trong tháng trước đó.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.