Facebook
 
 

31.07.201803:33:00UTC+00Lạm phát của Pháp tăng tốc hơn dự kiến vào tháng bảy

Lạm phát giá tiêu dùng của Pháp tăng tốc với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong tháng 7, số liệu sơ bộ từ văn phòng thống kê Insee cho thấy vào hôm thứ ba. Giá tiêu dùng tăng 2.3 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng bảy, nhanh hơn mức tăng 2.0 phần trăm trong tháng sáu. Các nhà kinh tế đã dự đoán lạm phát sẽ tăng lên 2.1%. Sự tăng tốc chủ yếu là do giá năng lượng tăng 14.3%. Giá lương thực và thuốc lá cũng tăng đáng kể trong tháng bảy. Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng giảm 0.1 phần trăm trong tháng bảy sau một sự ổn định trong tháng sáu. Mức giảm dự kiến là 0.3%. Lạm phát, dựa trên chỉ số cân bằng của giá tiêu dùng, đã tăng lên 2.6 phần trăm trong tháng bảy từ 2.3 phần trăm trong tháng trước đó. Tỷ lệ này cao hơn mức dự kiến là 2.4%. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số HICP giảm 0.1% trong tháng 7 so với mức giảm dự kiến là 0.3%.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.