Facebook
 
 

25.03.202017:14:00UTC+00Ghi chú đấu giá năm năm thu hút trên nhu cầu trung bình

Tiếp tục thông báo trong tuần này về kết quả đấu giá chứng khoán dài hạn, Bộ Tài chính tiết lộ vào hôm thứ Tư rằng phiên đấu giá trị giá 41 tỷ đô la ghi chú năm năm đã thu hút trên nhu cầu trung bình. Cuộc đấu giá lưu ý năm năm đã thu được lợi suất cao 0.535% và tỷ lệ trả giá trên 2.53. Kho bạc cũng đã bán được 41 tỷ đô la ghi chú năm năm vào tháng trước, mang lại lợi suất cao 1.150% và tỷ lệ trả giá trên 2.46. Tỷ lệ giá thầu trên trang bìa là thước đo nhu cầu cho biết số lượng giá thầu cho mỗi đô la chứng khoán được bán. Mười phiên đấu giá năm năm trước có tỷ lệ giá thầu trung bình là 2.40. Bộ Tài chính tiết lộ vào thứ ba rằng cuộc đấu giá hai tháng trị giá 40 tỷ đô la ghi chú trong hai năm đã thu hút dưới mức nhu cầu trung bình. Nhìn về phía trước, Kho bạc dự kiến sẽ công bố kết quả bán đấu giá 32 tỷ đô la ghi chú bảy năm vào thứ năm.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.