empty
 
 

26.03.202021:56:00UTC+00Tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc giảm mạnh trong tháng ba

Niềm tin của người tiêu dùng ở Hàn Quốc đã giảm trong tháng ba, Ngân hàng Hàn Quốc cho biết hôm thứ sáu sau khi chỉ số hàng tháng của nó giảm 18.5 điểm xuống mức đọc 78.4. Tâm lý người tiêu dùng về mức sống hiện tại thấp hơn tám điểm so với tháng hai, ở mức 83, và điều đó liên quan đến triển vọng tương lai của mức sống là 10 điểm, xuống còn 83 điểm. Tâm lý tiêu dùng liên quan đến thu nhập hộ gia đình trong tương lai thấp hơn 10 điểm so với tháng hai, ở mức 87 và liên quan đến chi tiêu trong gia đình trong tương lai thấp hơn 13 điểm so với tháng trước, ở mức 93. Tâm lý người tiêu dùng liên quan đến điều kiện kinh tế trong nước hiện tại thấp hơn 28 điểm so với tháng hai, ở mức 38 và liên quan đến điều kiện kinh tế trong nước trong tương lai là 14 điểm, ở mức 62 điểm.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.