27.03.202003:36:00UTC+00Các biện pháp kiểm soát Covid-19 cân nhắc lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm mạnh vào đầu năm khi vi rút corona, hay còn gọi là covid-19, dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh tế, dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ sáu. Lợi nhuận công nghiệp giảm mạnh 38.3% trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng hai so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước giảm 32.9% và của các doanh nghiệp tư nhân giảm 36.6%. Giữa các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, sản xuất cũng như doanh số giảm đáng kể. Hơn nữa, chi phí lao động và khấu hao tiếp tục siết chặt lợi nhuận. Sự bùng phát đột ngột của vi rút corona đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, Zhang Weihua, quan chức của NBS cho biết. Zhang cho biết tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát một cách hiệu quả và việc sản xuất đang được nối lại.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.