empty
 
 

31.03.202000:05:00UTC+00Sản xuất công nghiệp Nhật Bản tăng 0.4% trong tháng hai

Sản lượng công nghiệp tại Nhật Bản đã tăng 0.4% theo mùa trong tháng hai, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết trong bài đọc sơ bộ hôm thứ ba. Đó là dự báo đánh bại cho một đọc nền sau khi tăng 1.0% trong tháng một. Trên cơ sở hàng năm, sản xuất công nghiệp giảm 4.7% - nhưng điều đó cũng đánh bại kỳ vọng giảm 4.8% sau mức giảm 2.3% của tháng trước. Khi công bố dữ liệu, METI đã sửa đổi đánh giá về sản xuất công nghiệp - nói rằng nó dao động không quyết đoán nhưng đã suy yếu.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.