08.04.202003:13:00UTC+00Thâm hụt thương mại của Philippines trong tháng hai

Thâm hụt thương mại của Philippines đã giảm trong tháng hai so với năm ngoái do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm, dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Philippines cho thấy vào thứ tư. Thâm hụt thương mại đã giảm xuống còn 1.656 tỷ đô la trong tháng hai từ mức 2.733 tỷ đô la trong cùng tháng năm ngoái. Dữ liệu cho thấy xuất khẩu tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng hai sau khi tăng 0.5% trong năm ngoái. Các lô hàng điện tử đã tăng 3.4% trong tháng hai. Nhập khẩu đã giảm hai con số 11.6% hàng năm trong tháng hai, sau khi tăng 2.9% trong năm trước.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.