Facebook
 
 

13.04.202000:05:00UTC+00Chứng khoán tiền M2 của Nhật Bản tăng 3.3% trong tháng ba

Cổ phiếu tiền M2 đã tăng 3.3% trong năm vào tháng ba, Ngân hàng Nhật Bản cho biết vào thứ hai - đạt 1,046.0 nghìn tỷ yên. Điều đó vượt quá mong đợi cho mức tăng 2.9% sau mức tăng 3.0% trong tháng hai. Cổ phiếu tiền M3 đã tăng 2.7% hàng năm lên 1,380.6 nghìn tỷ yên so với kỳ vọng tăng 2.4% và giảm từ 2.5% trong tháng trước. Cổ phiếu tiền L đã tăng 2.7% trong năm lên 1,835.5 nghìn tỷ yên, chậm lại từ mức tăng 2.8% một tháng trước đó. Trong quý đầu tiên của năm 2020, M2 đã tăng 3.0% trong năm, trong khi đó, M3 tăng 2.5% và L tăng 2.8%.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.